Pravidla pro klubové soutěže

Vytvořeno: září 24, 2012

Pravidla ohledně fotek:
1) Minimální rozměr fotografie bez adjustace je 15x21.
2) Maximální rozměr fotografie bez adjustace je 20x30

, panorama maximálně do 40 cm delší strany.
3) Adjustace fotografií je součástí autorské prezentace a je na uvážení každého, jaká bude. (adjustace bude zahrnuta do hodnocení snímku)
4) Snímky nemusí mít název ani nemusí být podepsané.(ale mohou)
5) Snímky musí být v souladu s tématem a jeho vymezením.(je součástí bodování)
6) Každý autor se smí účastnit maximálně se 3 snímky, které nebyly podány do žádného z předcházejících témat.
7) Lze soutěžit se seriálem fotografií (2-5), které se počítají jako jeden soutěžní snímek a hodnotí se jako celek.

Pravidla ohledně hodnocení:
1) Hodnotit je možné pouze podepsanou hodnotící kartou, kterou každý obdrží.
2) Vlastní snímky autor nehodnotí, píše do příslušných polí písmeno “A“ (autor).
3) Snímky se hodnotí v rozmezí 1-10 s tím, že do bodování se zahrnuje adjustace i příslušnost do tématu.
4) Zúčastněný autor, který se nedostaví na soutěž, bude nepřímo hodnotit průměrnou známkou všech účastníků hodnocení.(jeho/její hodnocení bude dopočítáno ze známek všech ostatních)


Ostatní pravidla:
1) Témata se vybírají veřejně v rámci klubové rady na schůzkách.
2) Vyhodnocení probíhá hned na místě a je vyhlášeno prvních 5 snímků.
3) Tyto snímky budou vystaveny “U dobré rady“.
4) Celkové výsledky budou vyvěšeny na internetových stránkách.