Vytvořeno: leden 01, 1922

Fotoklub v Mladé Boleslavi založil roku 1922 prof. Jarský Josef a nesl název Klub fotografů amatérů. Členy, o kterých víme, byli Dašek J., Foix F., Koliáš L., Regner K. a Kaš Z.. Klub pořádal výstavy nejen v Mladé Boleslavi, ale i v jiných městech v republice.


Koncem 30.let vzniká FIFO. Mladí lidé - bratři Vítkové, Hylmarové, Černík, Dlouhý, Lihař a další, kteří filmují a fotografují (odtud FIFO) se scházejí celou válku. Na konci války jejich činnost vrcholí. Fotografují odchod fašistů, rozbombardovanou Ml. Boleslav, příchod Rudé armády. Ve druhé polovině roku 1945 uspořádali z těchto snímků velkou výstavu.

more
Vytvořeno: leden 01, 1949

Další významná etapa v rozvoji činnosti je po únoru 1948. Klub působí od roku 1949 pod ZK ROH AZNP. Víme, že se scházeli v klubovně v Pražské bráně č.p. 3/2 a posléze v Klaudiánově ulici č.p.135. Tam pořádali i členské výstavy. Předsedou byl Emil Míka. Dodnes vzpomínáme na jména Proft M. (ten byl mimo výbornou foto techniku, vybaven také pevnou rukou - jak by ne, když ČSSR reprezentoval ve sportovní střelbě na letních Olympijských hrách 1952 v Helsinkách (24.místo), Eliáš F. (v té době jediný profík a později emigroval do Německa), Svorada P., Andrle J., Brandejský J. a další. Vedle vlastní volné tvorby dokumentují společenský a kulturní život v Mladé Boleslavi.

Vytvořeno: leden 01, 1972

Dokončení stavby Domu kultury ROH AZNP v roce 1972 získává fotoklub v jeho prostorách k dispozici prostornou klubovnu a dvě vybavené fotokomory. Činnost se rozvíjí a přicházejí postupně mladí lidé - Krédl V., Kopecký K., Jelínek M., Pokorný S., Holan B., Rosenkranz B., Polach M., Linhart P. a další, kteří se snaží fotit nově.
Svými panoramatickými fotografiemi se proslavil Doubek B..

more
Vytvořeno: leden 01, 1980

Pravidelně jsou pořádány výstavy, členové se prezentují v Sudkově mapovém okruhu, celostátních soutěžích zájmové činnosti a podobně. Zvláště v Sudkově mapovém okruhu klub získává dobrá umístění a někteří členové i vítězná místa. Kopecký A. vítězí ve 22. ročníku a Holan B. pak ve 30. a 32. ročníku.

more
Vytvořeno: leden 01, 1991

Bohužel v roce 1991 po ztrátě klubových prostor dochází k dočasné stagnaci činnosti. Ovšem několik takzvaných "skalních" členů se nesmiřuje se vzniklou situací a znovu oživují klubovou činnost (Holan Bohumil, Kopřiva Vlastimil, Linhart Petr, Polach Miroslav a Rosenkranz Bohumil).

Oslovují veřejnost a noví fotoamatéři s chutí něco dělat se ozývají. V průběhu roku 1999 přicházejí : Hannibal P., Jelínek M., Kvapil J.,  Zeman J.,  Zemanová Z., o rok později následují Benešová I.,  Halíř Z., Kuřátko V., Ouředník J., Ulrych J., Váňa F. a další.

more
Vytvořeno: leden 01, 2004

Problémy s prostorami ke společným schůzkám byly vyřešeny v roce 2004 kdy se fotoklub stává členem České obce sokolské od té doby nese název fotoklub Sokol Mladá Boleslav. Tím se mohla klubová činnost dále rozvíjet. Přicházejí další zájemci o fotografii (Halíř Jan, Ježek B., Malý J., Svobodová Š., Volf P. a další. Mnozí z členů se účastní soutěží pořádaných celostátními fotografickými časopisy s velmi významnými úspěchy v podobě získání řady předních umístění. Jmenujme alespoň V. Kuřátka (Foto Art, Photo life) B. Holana, Z. Halíře, J. Kvapila, J. Zemana M. Němečkovou (Photo life). Jako velmi úspěšnou lze hodnotit také účast našich členů v celé řadě fotografických soutěží (Zemský ráj, Zaostřeno na Jizerky, Plaská Lípa, Štíty V. Heckela, OKA-mžiky Pardubice) za všechny jmenujme I. Benešovou, Š. Svobodovou.

more
Vytvořeno: leden 01, 2017

Každý rok vždy na jaře a na podzim pořádá klub pro své členy víkendové workshopy na různých místech převážně České republiky, které jsou velmi oblíbené. Ti zkušenější poskytují cenné rady začínajícím nebo méně zkušeným autorům přímo v terénu. Diskutujeme o pořízených fotografiích, o správně kompozici ,o hledání motivů, o té nejlepší cloně a expozičním čase a mnoho dalších pro laika zcela nezajímavých věcech. Součástí těchto několikadenních akcií bývají besedy a večerní projekce prací známých fotografů (Eichler, Hošek, Patzelt a Bruník), nebo nám večer zpestří promítání z expedic po cizích, často exotických krajích např. J. Janovský, J. Ulrych. Tyto společné výlety umožňují bližší vzájemné poznání členů a přispívají k jejich fotografickému růstu.

more