2017

Vytvořeno: leden 01, 2017

Každý rok vždy na jaře a na podzim pořádá klub pro své členy víkendové workshopy na různých místech převážně České republiky, které jsou velmi oblíbené. Ti zkušenější poskytují cenné rady začínajícím nebo méně zkušeným autorům přímo v terénu. Diskutujeme o pořízených fotografiích, o správně kompozici ,o hledání motivů, o té nejlepší cloně a expozičním čase a mnoho dalších pro laika zcela nezajímavých věcech. Součástí těchto několikadenních akcií bývají besedy a večerní projekce prací známých fotografů (Eichler, Hošek, Patzelt a Bruník), nebo nám večer zpestří promítání z expedic po cizích, často exotických krajích např. J. Janovský, J. Ulrych. Tyto společné výlety umožňují bližší vzájemné poznání členů a přispívají k jejich fotografickému růstu.

 Rok 2017_2

Zpestřením činnosti klubu jsou Besedy se známými fotografy. V uplynulých letech jsme tak mohli přivítat řadu osobností, za všechny jmenujme alespoň: Bartoš, Doubek, Garamszegi, Hník, Krédl nebo Pokorný - prezident Asociace profesionálních fotografů. V roce 2010 proběhla přednáška fotografa Avanesiana Garika a v květnu 2011 se uskutečnila velmi pěkná a zajímavá beseda s promítáním fotografií s vynikajícím, dnes bohužel již zesnulým fotografem Všetečkou.

Rok 2017_3

Další důležitou klubovou činností je účast v takzvaných mapových okruzích. Jde o celostátní celoroční soutěž fotoklubů, které si nejprve vytvoří vlastní klubovou soutěžní kolekci 20. fotografií. Každý ročník mívá svého pořadatele neboli organizátora, kterým je jeden z klubů. Poté si v průběhu celého roku hodnotí navzájem své kolekce. Soutěž každoročně vrcholí společným setkáním zástupců zúčastněných klubů v domovském městě pořadatele, kde probíhá slavnostní vyhodnocení. Poprvé se účastníme Turnovského mapového okruhu v roce 2004 a hned se nám daří získat první místo. Po průměrných umístěných v dalších letech, kdy zaujímáme pozice uprostřed startovního pole dosahujeme v posledních letech opět významného úspěchu v podobě dvou druhých a jednoho 4. místa. Hned v roce 2004 se zapojujeme do dalšího mapového okruhu Blatenská růže z důvodu obohacení naší činnosti. Výsledky zde dosahujeme vynikající. V ročníku 2016 vítězíme.

Protože členská základna se nám kolem roku 2010 rozrůstá a chceme zapojit do činnosti co nejvíc členů, účastníme se ještě třetího mapového okruhu Český ráj. Po dvou ročnících však tento mapový okruh opouštíme.

Rok 2017_4

Pravidlem se již stalo pořádání samostatných nebo skupinových výstav v různých místech. Nejčastěji se naši členové prezentují svými fotografiemi mimo Mladou Boleslav v Doksech, Bělé pod Bezdězem, Turnově, v Benátkách, Praze, v Sobotce nebo na Jizerce.

Rok 2017_5

Rok 2017_6

Od roku 2010 existuje pod fotoklubem i kroužek fotografie pro děti a mládež, který vedou zkušenější členové klubu. Také díky podpoře našich sponzorů se mohou mladí zájemci scházet dvakrát do měsíce v klubovně Sokolovny v Mladé Boleslavi. Výukou techniky, teorie, praktických cvičení nebo i prací s grafickými editory se snažíme u mladých lidí rozvíjet cit pro krásu a estetiku.

Rok 2017_7